Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Galénova nadace

Galénova nadace byla založena pro podporu malých, středně velkých a velkých komunit mládeže, oddíly, kluby, stovky, rodiny.
Činnost a spolupráce jednotlivých kolektivů - buněk je každoročně hodnocena v Galaktické souhře, kde jsou hodnoceny tyto jednotlivé kolektivy - buňky za svou činnost, předávání zkušeností, aktivitu.
Práce je hodnocena v pedagogické hře Březové lístky, kterou v roce 1953 vymyslel a realizoval Jan Šimáně - Galén,
Březovými lístky jsou hodnoceni ti, kteří svou pílí a prací obohacují, posilují a pomáhají těm mladším, začínajícím nebo doposud slabším. Březové lístky mají devět základních stupňů. Postupem času vznikly ještě další tři - bronzový, stříbrný a zlatý.
Tato hra podporuje a podněcuje realizaci vývoje a soutěživost.

Co podporujeme:
Pestrou činnost a jejich využití volného času vašich dětí, jejich poněkud netradiční výchovu. Tato výchova děti k ničemu násilně nevede, ponechává jim úplnou volnost a samostatnost ke své seberealizaci. Vede je ke slušnému chování, nejen mezi sebou, ale mezi všemi lidmi. Bojuje proti drogám , kouření a alkoholu.
Podporuje, aby se děti a mládež věnovaly tábornickým dovednostem, aby se věnovaly hrám rozvíjejícím jejich vlastnosti. U dětí se hledají vlohy a podporují se k jejich realizaci. Jejich společné zájmy se vyhledávají a podporují. Připravují se programy pro společné činnosti, podporuje se zdravá soutěživost.
To vše je možné uskutečňovat v malých dětských klubech. Myšlenku těchto klubů realizoval za první republiky spisovatel Jaroslav Foglar. Tehdy se kluby sdružovaly pod časopisem Mladý hlasatel. Dnes je se sdružováním klubů poměrně složitá situace, chybí jim celostátní časopis.
Klub je volné sdružení alespoň tří dětí. Činnost klubu je libovolná, určují si ji členové sami. Většinou je to věc, která je společným zájmem všech nebo aspoň většiny členů klubu. Klub má naprostou volnost a hlavně podporu ve své činnosti.

Chtěli jsme původně zůstat malou chudou nadací pro rozvoj malých, středních i velkých komunit dětí a mládeže, tedy přát a pomáhat k dorozumění mezi organizacemi, metodikami a praktickými směry her, kluboven, výprav do přírody a táboření pod stany (mladých lidí a mladých rodičů v chatách), postavili jsme se za rozvoj klubovních, oddílových a školních časopisů - když už na fungování velkých časopisů pro výchovu a sebevýchovu nebylo sil v tržním hospodářství, ani ve vůli rodičů, učitelů a ministerstev...
Zakladatel Jan Šimáně dostal už ve svých třinácti letech přezdívku Galén za to, jak ohnivě ve foglarovské, sokolské i junácké klubovně obhajoval jméno hrdiny dramatu Bílá nemoc od Karla Čapka. Přezdívka byla zcela oprávněná, neboť i on stejně jako Galén dokázal jít za svoji ideou velmi tvrdě. Proto byl také za své svobodné názory a metody rozvoje demokratičnosti přímo mezi kluky a děvčaty diktátorským režimem uvězněn. A právě potom, když byl rehabilitován a odškodněn za neoprávněný pobyt za mřížemi kriminálů, věnoval celou finanční částku 86.000,-- Kč právě Galénově nadaci. Vložil do ní vedle peněz na přání svých přátel i kus svého jména.

Kontaktní spojení:
Galénova nadace
Ruská 1313/194
100 00  Praha 10
telefon: 272736473

Bankovní spojení:
Česká obchodní banka Praha, B.Ú. č.: 4001-05002219993/0300