Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Cyklus „Kde peníze pomáhají“ na obrazovce České televize

V neděli 26. ledna 2003 začne Česká televize opět vysílat cyklus „Kde peníze pomáhají“, který diváky informuje o tom, jak byly využity finanční prostředky z veřejné sbírky „Pomozte dětem!“, organizované společně Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.Ve čtvrtém ročníku se vybralo rekordních 12.030.643 Kč. Všechny finanční prostředky byly ve veřejném výběrovém řízení rozděleny v říjnu 2002 mezi 89 projektů, zaměřených na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem v celé České republice.Po loňském úspěchu cyklu jsme se rozhodli počet dílů zvýšit z dvanácti na šestnáct. Diváci budou mít možnost navštívit mnoho dětí a organizací, které jim pomáhají, nebo nahlédnout do některých rodin a seznámit se blíže prostřednictvím vybraných příběhů s tím, jak byly peníze ze sbírky konkrétně využity. Jsou mezi námi děti, které nemohou žít ve vlastní rodině, děti s vývojovými a výchovnými problémy, přibývá dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných, je třeba starat se o děti s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením, a dnes i o děti, ohrožené různými formami závislosti. Právě takovým dětem je věnován cyklus „Kde peníze pomáhají“. Zároveň diváci poznají i ty, kteří se dětem věnují, starají se o ně a snaží se o zlepšení jejich života.V mimořádném výběrovém řízení Povodně 2002 již byla také rozdělena část finančních prostředků z právě probíhajícího 5. ročníku sbírky. Téměř 3 milióny korun (2 925 000 Kč) byly poskytnuty před Vánoci nestátním neziskovým organizacím přímo pracujícím s dětmi a mládeží a sociálně potřebným rodinám s více dětmi na pomoc při odstraňování povodňových škod. Finanční pomoc pochází ze dvou dosud největších darů, které sbírka „Pomozte dětem!“ získala za pět let své existence: dva milióny korun věnovala společnost Eurotel, 1 070 510 korun (35 000 €) darovala na přímou pomoc organizacím postiženým povodněmi a pracujícím s dětmi a mládeží německá nadace Robert Bosch Stiftung.Termíny vysílání cyklu „Kde peníze pomáhají“Centrum zábavné tvorbyDramaturgie: Martina Pálková26. 1. - Mirabilis – režie: Lenka CingrošováVozík pro MadlenkuV prvním díle navštívíme pětiletou Madlenku. Zastihneme ji začátkem prosince, kdy se děti těší na mikulášskou nadílku. Ale tentokrát nenaděloval jenom Mikuláš, ale i naše kuře. Právě na elektrický vozík pro Madlenku získalo v grantovém řízení 4. ročníku sbírky Pomozte dětem 80.000,- Kč občanské sdružení Mirabilis. Madlenka byla díky svému onemocnění / spinální muskulární atrofie - postupný úbytek svalové hmoty/ zcela odkázána na pomoc druhé osoby. Díky elektrickému vozíku nebude nutná nepřetržitá přítomnost osobního asistenta, získá tak možnost určité svobody pohybu a bude schopna provádět drobné úkony bez jakékoliv pomoci. Dalším pozitivním přínosem bude jednodušší a bezprostřednější začlenění mezi vrstevníky. Pro dobrou komunikativnost a rozumové dovednosti, které jsou u děvčátka v některých oblastech dokonce nadprůměrné, se totiž rodiče rozhodli integrovat Madlenku do běžné MŠ. Což má neocenitelný význam i pro její psychický vývoj.www.pomoztedetem.czleden 2003