Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Kde peníze pomáhají 2011

Pomozte dětem

3. díl, datum vysílání: 30. 1. 2011 v 18.25 na ČT1
režie: Štěpán Kačírek
Projekt občanského sdružení MIRABILIS – nazvaný Asistenční služba u dětí s postižením – získal ve výběrovém řízení 12. ročníku sbírky Pomozte dětem 132 800 Kč. Projekt se snaží kompenzovat nepříznivé životní podmínky rodin s postiženými dětmi, a to prostřednictvím poskytované asistence u dětí přímo v rodinách nebo na pobytových akcích. Děti pochází z míst, kde je asistenční služba hůře dostupná nebo nedostupná vůbec. Děti s postižením dostanou díky asistentům možnost zažít takové aktivity, které jsou pro děti bez postižení běžné. Rodiče mohou svěřit dítě spolehlivému asistentovi a věnovat se dalším svým dětem nebo sobě.

Převzato z:

http://www.pomoztedetem.cz/index.php?cmd=article&id=292