Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Výroční zpráva za rok 2006

MIRABILIS je sdružení občanské, křesťanské a dobrovolnické, které bylo založeno v roce 1997, s cílem vyhledávat asistenty, zajišťovat jejich služby potřebným dětem a mladým lidem, vyhledávat finanční zdroje, přispívat k úhradě nákladů vznikajících při asistenční službě a všestranně asistenty připravovat a vzdělávat v oblasti pedagogické, zdravotnické, psychologické i duchovenské.

Hlavní činnosti v roce 2006:

  • Celoroční asistence v rodinách pokračovala 6. rokem. 25 asistentů navštěvovalo 22 dětí v 18 rodinách. Asistenti navštívili „svoji“ rodinu většinou 6x, převážně o víkendu. V tomto roce jsme získali 4 nové asistenty a do projektu asistence přibrali jednu rodinu.
  • Setkání rodin a asistentů (duben, TJAK Běleč n.O.) s programem: návštěva Zdravotních klaunů, hipoterapie, informace o abilympiádě, karneval, rodinné bohoslužby, ukázky a jízda na psím spřežení).
  • Výstava odborné literatury nakladatelství Portál (květen, listopad, prosinec) - za ceny dotované sdružením byla zájemcům nabízena zejména odborná literatura; celkem bylo odebráno 101 knih. Největší zájem byl o tituly: Člověk a náboženství, Efektivní učení ve škole, Sociální práce v praxi aj.
  • Seminář pro asistenty (listopad, TJAK Běleč n.O.) s přednáškami: Partnerské vztahy osob s ment. postižením, Infekce v těhotenství, Asistenční péče při sportu, Asistent a rehabilitace; dále interaktivní program „Jaké je to neslyšet“, muzikoterapie, bohoslužby a pobožnosti. Na Seminářích mohou asistenti prezentovat své bakalářské, seminárních nebo diplomové práce na téma vztahující se k práci s postiženými dětmi a mládeží.

Propagaci sdružení a zisk financí na naši činnost umožnil mj. prodej výrobků (dřevěné a ruční práce), které k tomuto účelu vyrobili a věnovali rodiče, děti i asistenti; prodej stolního Kalendáře Mirabilis na rok 2007 s kresbami našich dětí; prodej pohledů, které nakreslila Katka Brýdlová
Všem za tuto formu podpory děkujeme!

Výroční zprávu si můžete stáhnout zde:
Výroční zpráva 2006
Jedná se o formát .pdf a je zabalený v .zip archívu.