Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Asistenční služba u dětí s postižením 2010-2011

Pomozte dětem

Doba realizace: listopad 2010 – prosinec 2011
Podpořeno: Pomozte dětem!
Celková výše podpory: 132 800 Kč

Projekt je zaměřen na 11 děti s postižením a jejich 13 asistentů, kteří pomáhají s dítětem jak v rodině, tak na našich společných akcích v Táboře J.A.K. v Bělči nad Orlicí. Pro mnohé rodiny je placená asistenční služba mnohdy fyzicky nebo i finančně nedostupná. Naše bezplatná asistence v této situaci velice pomůže – asistent se stará o postižené dítě, a tím umožní ostatním členům rodiny věnovat se tomu, na co by běžně neměli čas.
Hlavní aktivity projektu: vyhledání a proškolení nových asistentů (dvě víkendová školení), úhrada pobytových nákladů pro děti s postižením na jarním víkendovém Setkání rodin a asistentů v Bělči nad Orlicí a zajištění asistence na letních rodinných rekreacích tamtéž (týdenní asistence u dítěte), zajištění průběžné asistence v rodinách.