Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Výroční zpráva za rok 2005

MIRABILIS je sdružení občanské, křesťanské a dobrovolnické, které bylo založeno v roce 1997, s cílem vyhledávat asistenty, zajišťovat jejich služby potřebným dětem a mladým lidem, vyhledávat finanční zdroje, přispívat k úhradě nákladů vznikajících při asistenční službě a všestranně asistenty připravovat a vzdělávat v oblasti pedagogické, zdravotnické, psychologické i duchovenské.

Hlavní aktivity v roce 2005:

  • Celoroční asistence v rodinách s postiženými dětmi - „svoje“ dítě navštívilo 4-6x do roka 25 asistentů. Dětí jsme v tomto roce měli celkem 22 v 18 rodinách. Asistence je dle domluvy odpolední, večerní, celodenní, příp. víkendová.
  • Setkání rodin a asistentů (únor, TJAK Běleč n.O.) s tématy pro dospělé (Poradenství v sociální a zdravotní oblasti + chráněné bydlení , Cesta po Dálném Východě, Asistenční péče), pro děti (arteterapie, sport a karneval).
  • Výstava odborné literatury nakladatelství Portál (květen, říjen) - za ceny dotované sdružením byly asistentům nabízeny tituly z oborů speciální pedagogika, psychologie, terapeutické, výchovné, zábavné činnosti s postiženými dětmi aj.
  • Seminář pro asistenty (říjen, TJAK Běleč n.O.) s programem: Možnosti sportovního vyžití dětí se zdravotním postižením, Arteterapie, Asistenční péče u nás a v USA, koncert skupiny Na Bělidle + návštěva výstavy Fotopoezie, Asistent a rehabilitace.

Výroční zprávu si můžete stáhnout zde:
Výroční zpráva 2005
Jedná se o formát .pdf a je zabalený v .zip archívu.