Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Výroční zpráva za rok 2004

Od podzimu 1997, kdy bylo Mirabilis založeno, vyhledává asistenty, zajišťuje jejich služby potřebným dětem a mladým lidem, vyhledává finanční zdroje, přispívá k úhradě nákladů vznikajících při asistenční službě a všestranně asistenty připravuje a vzdělává v oblasti pedagogické, zdravotnické, psychologické i duchovenské. Sdružení nemá placený aparát, organizační a řídící činnost zajišťují ve svém volném čase jeho členové.
Mirabilis je sdružení občanské, křesťanské a dobrovolnické.
Vrcholným orgánem sdružení je valné shromáždění; činnost sdružení řídí předsednictvo volené na tři roky. V roce 2004 bylo zvoleno nové sedmičlenné předsednictvo:
Matušková Jana (Týniště n. O.) – předseda, Černý Jaroslav (Praha) - místopředseda, Cahlík Milan (Brno), Haladová Berenika (Praha), Chvojková Kristýna (Praha), Krylová Kateřina (Hradec Králové), Litomiský Miroslav (Praha). Náhradník: Neuschlová Lenka (Praha). Revizoři: Ing. Hejdová Petra, Ing. Kameník Jan
K 31.12. 2004 mělo sdružení 106 členů z řad asistentů, studentů, rodičů, dětí i ostatních příznivců, včetně farních sborů ČCE v Praze Nuslích, Vinohradech a v Třebechovicích pod Orebem.

Výroční zprávu si můžete stáhnout zde:
Výroční zpráva 2004
Jedná se o formát .pdf a je zabalený v .zip archívu.