Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Výroční zpráva za rok 2003

Rok 2003 byl pro Mirabilis šestým rokem jeho činnosti, tedy zejména podpory asistenční služby u postižených dětí a mládeže. Novým prvkem v životě sdružení je to, že členy sdružení se mohou stát i děti. Podařilo se získat finance z několika nových zdrojů – od sponzorů i nadací (Nadace divoké husy, Výbor dobré vůle, Nadace Jedličkova ústavu). Bylo také zahájeno několik nových projektů, ročních i víceletých. V rámci propagace sdružení se podařilo uspořádat výstavu kreseb postižených dětí v evangelickém kostele v Třebechovicích pod Orebem a následně z nich připravit a vydat nástěnný kalendář na rok 2004.

Výroční zprávu si můžete stáhnout zde:
Výroční zpráva 2003
Jedná se o formát .pdf a je zabalený v .zip archívu.