Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Setkání rodin a asistentů 2007

23.-25.3. 2007, Tábor J.A.Komenského, Běleč nad Orlicí

Kdo nás podpořil: Ministerstvo vnitra ČR, F-nadace, Nadace člověk člověku, Pomozte dětem!

Zajímavost a poděkování: Z příspěvku Pomozte dětem bylo zaplaceno 16 dětí

Kolik se nás sešlo?
56 dospělých (hosté, rodiče, asistenti a děti nad 10 let)
8 vegetariánů
3 děti do 3 let
6 dětí do 10 let

RISKUJ aneb MIRABILIS slaví 10 let
Katka Krylová připravila soutěžní hru pro týmy, které vybíraly otázky na dané téma. Např.:
Ve kterém roce bylo založeno o.s. Mirabilis?
Jaké nadace nás podpořily?
Kdo byl prvním předsedou Mirabilis?

Beseda a diskuse O NOVÉM ZÁKONU O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Rodiče a někteří asistenti využili možnosti vyslechnout si novinky, získat materiál a zeptat se na otázky, které se zákona týkají.

MUZIKOTERAPIE
Zatím co se rodiče vzdělávaly, děti se svými asistenty zpívali, tancovali, hráli si a malovali hudební nástroje.

SPORTOVNÍ odpoledne
Počasí nám přálo k pěkným procházkám i sportu.

CVIČÍ CELÁ RODINA
Katka Cahlíková vedla hodinové cvičení s balóny, velikou plachtou při písničkách, říkadlech a hlavně pohybu.

VEČERNÍČEK
V 18:45 začali HURVÍNEK a SPEJBL vařit večeři!

Jedeme do AFRIKY O SENEGALU vyprávěl a promítal velice zajímavě Adam Konečný, student posgraduáního studia v Brně na Přírodovědecké fakultě.

BOHOSLUŽBY a pobožnosti
Nás provázela Olga Navrátilová. Četli jsme si, vyprávěli a přemýšleli nad potopou světa.

Výroční shromáždění MIRABILIS Členové i hosté se seznamovali s prácí sdružení v roce 2006 a plánováním činnosti v roce 2007.

VELIKONOČNÍ pomlázka
Začala vlastně už ráno. Bylo 14 dní před velikonocemi, tedy někde nazývaná HOLČIČÍ pomlázka. A holky toho hned využily, upletly si pomlázky a vyplácely asistenty, tatínky a kluky.
Ostatní vyráběli ozdoby na velikonoce a předávali si zkušenosti ze slavení velikonoc a výzdobami svých domácností.