Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Zajímavé odkazy

Zdravotní postižení

Ministerstvo zdravotnictví (dotační programy)
http://www.mzcr.cz

Vládní výbor pro zdravotně postižené
http://www.vlada.cz

Národní rada zdravotně postižených
http://www.nrzp.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
http://www.arpzpd.cz

Dobromysl – server poskytující informace z oblasti zdravotního postižení
http://www.dobromysl.cz

Sociální sféra

Česká správa sociálního zabezpečení
http://www.cssz.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (sekce Zdravotně postižení)
http://www.mpsv.cz

Integrace

Máme otevřeno – občanské sdružení podporující lidi se speciálními potřebami
http://www.mameotevreno.cz

Rytmus – občanské sdružení podporující integraci dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením
http://www.rytmus.org

Česká unie pro podporované zaměstnávání
http://www.unie-pz.cz

Zaměstnávání mentálně postižených
http://zamestnatmp.czweb.org

Společnost DUHA – podpora integrace lidí s mentálním postižením
http://www.spolecnostduha.cz

Vzdělávání

Ministerstvo školství (sekce Speciální školství)
http://www.msmt.cz

Institut pedagogicko-psychologického poradenství (v sekci Kontakty naleznete seznam speciálně-pedagogických center)
http://www.ippp.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání
http://www.uiv.cz

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center
http://www.apspc.cz


Nadace a nadační fondy

NROS
http://www.nros.cz

Dětský mozek
http://www.detskymozek.cz

Naše dítě
http://www.nasedite.cz

Konto bariéry
http://www.bariery.cz

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
http://www.vdv.cz

Nadační fond J&T
http://www.nadacnifondjt.cz

Nadace DUHA
http://www.spolecnostduha.cz

Nadace Jedličkova Ústavu
http://www.nadaceju.cz

Nadace Divoké Husy
http://www.divokehusy.cz

Nadace Open Society Fund
http://www.osf.cz

Nadace ČEZ
http://www.cez.cz

f-Nadace
http://www.f-nadace.cz

Informace pro neziskové organizace

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
http://www.vlada.cz

ICN: Informační centrum neziskových organizací
http://www.neziskovky.cz

Econnect
http://econnect.ecn.cz

Portál veřejné zprávy
http://portal.gov.cz

Fórum dárců
http://donorsforum.tvorba.com

Kormidlo
http://www.kormidlo.cz