Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Říjen 2003 - Závěrečná zpráva projektu Asistenční péče II podpořeného z 4. ročníku sbírky ČT/NROS – „Pomozte dětem!“

Období: listopad 2002 – říjen 2003
Odpovědný realizátor: Jana Matušková
Cíle projektu:
1. Zajištění asistenční služby v rodinách v průběhu roku
2. Celoroční, systematická práce s asistenty, jejich příprava vzdělávání a koordinace

Aktivity a činnosti projektu:

1. Setkání rodin a asistentů v Táboře J.A.K. v Bělči nad Orlicí 4.– 6. dubna 2003 - součást projektu AP II. Setkání se zúčastnilo 12 rodin s postiženými dětmi, členové organizačního týmu Mirabilis a 12 asistentů. Hlavním programem bylo
- rehabilitační cvičení, které vedla zkušená fyzioterapeutka z Fakultní nemocnice Hradce Králové,
- canisterapie – teoretický úvod + praktické ukázky terapie se třemi psy.

2. Letní asistence v Bělči, na kterou se asistenti připravují v Praze na instruktáži (pořádá SR ČCE, Mirabilis se spolupodílí na úhradě nákladů). Většina asistentů zapojených do projektu Asistenční péče II zde se „svojí“ rodinou strávila celý týden. Asistent se věnuje dítěti cca 10 hodin denně – asistuje při ranní hygieně, při krmení, podílí se na dopoledním i odpoledním programu a dle potřeby pomáhá při večerní hygieně a ukládání dětí ke spánku.

3. Seminář pro asistenty k postiženým dětem v Bělči proběhl 17.- 19.10.2003. Asistenti si zde předávali zkušenosti z asistencí v rodinách i na letních rekreacích. Z přednášek si vyslechli Davida Kynšta (téma: „Základy první pomoci“), J. Matuškovou (téma „Asistenční služba v rodinách“) a všichni se mohli zúčastnit „Panelové diskuse“ se zástupci rodin, dětí, asistentů, faráře, lékaře, Účast: 53, z toho 40 asistentů, dvě rodiny s postiženými dětmi a realizační tým Mirabilis.

4. Asistence v rodinách během roku je stěžejní činností projektu. Do projektu bylo zařazeno 20 dětí (3 rodiny po dvou postižených dětech) a 20 asistentů. Asistence probíhala celkem 181 dnů tj. 1563 hodin. Asistentům byly děti po dohodě svěřovány na odpoledne, večer, ale i na celý víkend. Asistenti i rodiče vyplnili před ukončením projektu dotazníky s otázkami k hodnocení přínosu asistence dítěti, spokojenosti s asistentem i s průběhem asistence jako celku. Rodiče i děti jsou s asistenty spokojeni, u některých dětí dochází i k zlepšení komunikace, chování dětí, k větší toleranci. Asistenti si dětmi hrají, chodí na procházky, učí se, zpívají, pomáhají s hygienou i večerním ukládáním ke spánku. Vše se řídí potřebami rodičů a dětí. Asistence probíhá v Praze, Brně v kraji Pardubickém, Budějovickém a Olomouckém

5. Koordinace a administrativní činnosti - korespondence, rozhovory s rodiči, dětmi i asistenty, vedení záznamů o asistencích v rodinách, vedení účetní agendy projektu.¨

Reference o projektu a Mirabilis:

  • Třebechovické haló (mikroregionální příloha) – září 2003
  • Hradecké noviny – červenec 2003
  • Nový Prostor – leden 2003
  • Bratrstvo – evangelický časopis pro mládež 3/2003
  • Nové Bratrské listy – březen 2003