Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Mirabilis, spolek

Mirabilis, spolek kontinuálně navazuje na činnosti Mirabilis, o.s. Transofromace z občanského sdružení na spolek proběhla v roce 2016.

logoMirabilis, spolek je sdružení pro podporu asistenční služby, založené v roce 1997 (založeno jako Občanské sdružení) s cílem vyhledávat asistenty a zprostředkovávat jejich služby potřebným občanům, přispívat k úhradě nákladů, souvisejících s asistenční službou nebo s jejím zkvalitňování a všestranně připravovat a vzdělávat asistenty v oblasti zdravotní, pedagogické, duchovní i psychologické.

Činnost sdružení
Z počátku se sdružení soustředilo na zajištění finančních prostředků pro krytí nákladů při vzdělávání asistentů, kteří pomáhali na letních rekreacích rodin s postiženými dětmi v Táboře J.A. Komenského v Bělči nad Orlicí (pořádá Českobratrská církev evangelická). Od roku 2001 zajišťujeme i asistenční službu během roku - dle potřeby rodiny a domluvy s asistentem. Tato aktivita vznikla na přání rodičů, kteří neměli komu svěřit své dítě, když si sami potřebovali zařídit potřebné záležitosti nebo si odpočinout. V letech 2001-2003 je tato činnost (projekty "Asistenční péče" a "Asistenční péče II") podpořena nadačními příspěvky NROS - sbírka "Pomozte dětem!". Z těchto peněz jsou hrazeny přímé náklady na asistenční službu (jízdné asistentů do rodin, symbolické odměny), ale také vzdělávací semináře a víkendová setkání rodin a asistentů. Za rok "odslouží" asistenti v rodinách a při letních rekreacích v Bělči průměrně cca 1600 hodin...

Mnozí asistenti zúročí své působení v rodině právě na letních rekreačních pobytech rodin s postiženými dětmi. Zde podle potřeby a dohody přebírají péči o dítě a rodiče mají možnost zapojit se do nabízených aktivit. I na tuto službu Mirabilis přispívá finančně i zajištěním vzdělávání asistentů.

Důležitým prvkem v činnosti Mirabilis jsou Semináře pro asistenty pořádané v Táboře JAK v Bělči n.O. Během víkendu se hodnotí asistenční činnost, předávají se zkušenosti a probíhá vzdělávání asistentů (přednášky lékaře, pedagoga, psychologa, ...). Čas je i na sport nebo vycházku do okolí.

Organizujeme také Setkávání rodin a asistentů. Do Bělče přijíždí na víkend cca 13 rodin (kapacita Hlavní budovy). O děti se starají podle možností asistenti a rodiče se mohou účastnit programu (besedy s pozvaným hostem, zábavný večerní pořad). Oblíbené cvičení pod vedením fyzioterapeutky je určeno pro všechny: pro rodiče, děti i asistenty.

Nabízíme také odbornou literaturu nakladatelství Portál (speciální pedagogika, psychologie, terapeutické činnosti, náplň volného času apod.) za sdružením dotované ceny. To oceňují zejména asistenti - studenti vysokých škol, kteří mohou koupit potřebnou nebo pro ně zajímavou literaturu za nižší ceny.

Při všech svých aktivitách se občanské sdružení Mirabilis opírá o zkušené odborníky z řad psychologů, lékařů, duchovních i pedagogů.

Kdo jsou členové Mirabilis?

 • studenti středních a vysokých škol nejrůznějších oborů; mnozí z nich působí jako asistenti během roku v rodinách i na letních rekreacích v Bělči
 • rodiče i jejich děti
 • příznivci sdružení, kteří podporují sdružení finančně
 • farní sbory ČCE

Naše plány

 • získání nových asistentů a pokračování v systematické práci s nimi
 • zkvalitnění a rozšíření nabídky asistenční služby potřebným rodinám
 • propagační činnost - besedy o sdružení
 • pokračování ve víkendových setkáváních rodin a asistentů
 • pokračování spolupráce se spřízněnými subjekty (Poradní odbor pro práci s lidmi s postižením při ČCE, Tábor JAK Běleč n.O., Galénova nadace, Portál, NROS, YMCA Třebechovice p. Orebem a další)
 • zajištění stabilního zdroje financí pro asistenční službu v rodinách

Chcete nás a potřebné rodiny podpořit?

 • staňte se naším asistentem – jde o dobrovolnou činnost, která ač finančně honorována minimálně, přináší Vám, ale zejména druhým velký užitek…
 • finanční částkou - jakoukoliv částku lze poukázat na účet Mirabilis vedený u ČSOB, a.s., Praha 4: 128723611/0300 nebo odevzdat osobně některému z členů předsednictva (vyžádejte si potvrzení o daru pro snížení základu z daně)
 • odbornou pomocí - při vzdělávání asistentů, získávání financí, kontaktů na další odborníky nebo potenciální sponzory
 • věcným darem - vhodnost konkrétního daru můžete konzultovat s některým z členů předsednictva sdružení Chcete-li se dovědět více, kontaktujte nás na uvedených adresách (telefonech)!

Mirabilis, spolek
Žateckých 11
140 00  Praha 4 - Nusle
www.mirabilis.cz
info@mirabilis.cz

sdružení pro podporu asistenční služby

IČO: 67361510
Číslo účtu: 128 723 611 / 0300