Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

SETKÁNÍ RODIN A ASISTENTŮ 14. – 16. března 2014 v Táboře JAK v Bělči nad Orlicí

Program Setkání:
Do Bělče se sjíždíme postupně od tří do šesti hodin. Nejdále to mají asi Kameníkovi ze Zhoře. Ale nejtěžší batoh měla Kristýna Chvojková – asi 20 kg!

Pátek:
16:00 - 18:00 příjezd, ubytování
- ubytováváme se, povídáme, připravujeme program a nasáváme vůni z kuchyně – co nám dne asi pan kuchař uvaří na večeři?
18:30  večeře
- ňam, ňam, ňam – plátek masa s rýží a oblohou, všichni si pochutnáváme v krásně vytopené letní jídelně
19:30  Večerní pobožnost – Biblický zvěřinec
- v Bibli se píše o různých zvířatech – také o ovci!

BIBLICKÝ  ZVĚŘINEC

OVCE

V BIBLI: Ovce byly v biblické době důležitýmidomácími zvířaty. Byly zdrojem vlny, mléka, masa a tuku. Ovce je čisté zvíře,takže to bylo také zvíře obětní. Pastýři v Bibli mívají hůl. Takovou zvláštní, na konci je zahnutá.

Když ovečka spadne někde do jámy, pastýř ji holí může vytáhnout nebo jí pomoci z díry vylézt. Pastýř má ovečky spočítané, hlídá je, aby se jim něco nestalo, shání je do ohrady, když se zaběhnou. V biblických obrazech jsou Pán Bůh i Pán Ježíš pastýři – starají se o nás jako se dobrý pastýř stará o ovce. Žalmista zpíval o tom, jak se ovce nemusí bát, že jí něco bude chybět, Izajáš utěšuje lidi tím, že Pán Bůh se o člověka stará něžně, jako když pastýř bere do náruče březí ovečku. Pastýři byli například Ábel a David. Pasením ovcí pověřuje Ježíš po svém vzkříšení učedníka Petra. O Pánu Ježíši se mluví jako o dobrém pastýři, ale také jako o beránku ochotném k oběti.

Starý zákon

Ovce – užitečná (maso, mléko, kůže, vlna, rohy beranů), přítulná, bezmocná …

Chov ovcí - Gn 4,2 Ex 10,9

Obětování ovcí – Ex 20,24

Bílé ovce – Ž 147,16

Nový zákon

Ovce bez pastýře –Mt 9,36

Ztracené ovce – Mt 10,6

Ovce uprostřed vlků – Mt 10,16

PÍSNĚ: Ježíši Kriste, pastýři náš …, Ovečka kudrnatá,

To pastýřům, když na horách …

PŘÍBĚH: Proč mají v nebi radost?

O prázdninách byla Anežka na Slovensku. Chodili po horách, sbírali borůvky, jedli bryndzu. Jednou na výletě se blízko nich ozvalo tiché zabečení. A další. Ovečka. Vlastně ještě jehňátko. Vězelo v křoví a nemohlo ven.Kolem ale žádné další ovce nebyly. Co s ním uděláme? starala se Anežka. Mohli bychom si ho vzít domů? Já se o něho budu starat!

Ne, vzít si ho nemůžeme, řekl tatínek, určitě někomu patří, nějaké ovci a nějakému pastýři. Zkusíme je najít. Určitě nebudou daleko.

Ale nikde blízko se žádné ovce nepásly. Co s jehňátkem?

Půjdeme dál, třeba potkáme pastýře.

Jak se pozná pastýř? ptala se Anežka. Většinou má v ruce hůl a je s ním pes. Trvalo to dlouho, ale nakonec pastýře potkali. Ten už totiž včera odvedl stádo na jinou pastvinu, ale jedna ovečka se mu ztratila. Právě ta, co ji Anežka našla v křoví.

Připadám si jako v nebi! radoval se pastýř. Proč jako v nebi? diví se Anežka. V nebi se totiž radují. Kvůli ovcím? Kvůli ovcím i kozám. I lidem. Vlastně hlavně kvůli lidem. Lidé jsou jako ty ovce, občas zabloudí, ztratí se, nemůžou najít cestu…

To znám, odtuší Anežka. Zrovna nedávno jsem se ztratila. A měla jsem štěstí, zase jsem se našla. Anežka hladí ovečku v pastýřově náruči. Na boku má ovečka špinavý šrám. O něco se zranila. Podívám se na to, umyjeme to, říká pastýř. Něžně ovečku hladí. Ona ho zná. Asi je ráda, že ji našel.

Člověk taky někdy bloudí a při tom bloudění se ušpiní a zraní. Udělá něco špatně, někomu ublíží, někoho zradí nebo zraní. Člověka i Pána Boha. Když si to člověk uvědomí a je mu to líto, snaží se to napravit, slepit, co se rozbilo. Jde to těžko. Ale Pán Bůh má z té snahy člověka radost a chce pomoci. A v nebi? Tam se dávají andělé do zpěvu.

20:00  „Křížem krážem zeleným Irskem“
     - beseda, promítání a rozhovor s cestovatelkou A. Růžičkovou
- s velkým zájmem a zaujetím jsme sledovali krásné fotky a zajímavé povídání. Díky! Bylo to, jako bychom tam byli také!

Sobota:
8:00 snídaně
8:30 Biblické loutkové divadlo + zpívání

-    přichází mezi nás loutky a Eva Kejřová s biblickým příběhem
-    o Samuelovi

9:30–11:30  pro rodiče
-    „Tělo a duše ve zdraví a v nemoci“
-    lékařské beseda s MUDr Z. Susou
- skvělá přednáška, prokládaná příběhy a humorem!
Všichni si přejeme získat 5 výtisků knihy, ze které pan Susa čte!

9:30–11:30  pro děti
- terapeutické činnosti – razítka z brambor – tvoření tašek
- a děti tvoří krásné tašky. Tiskátka už předem vyřezala zdatná Andrea a děti tvoří a tiskají a malují … asistenti aktivně pomáhají – někdy slovem, někdy i rukou …díky!

12:00 oběd
- a zase maso a moc dobré, jen toho je moc!
13:00 – 14:00 polední klid
14:00 – 15:30 pro rodiče i děti

- putování do Bělče na besedu o pivu i s ochutnávkou piva (pro děti i s překvapením a pokladem)
- venku na chvíli přestalo pršet – HURÁ – vyrážíme tedy všichni do Bělče. Děti plní úkoly spojené s otázkou: Kolik dnes bude mít Martínek Petržela na dortu svíček? Po procházce nás totiž čeká oslava jeho narozenin!
- dojdeme k hospůdce a tam se rozdělíme – někdo jde na besedu, někdo hned ochutnává dobré pivko, asistenti a děti pokračují v procházce kolem koní, krav a zpět do tábora.

15:30 svačinka
- oslava narozenin vyvrcholila! Sfoukáváme svíčky z krásného dortu – auta a zjišťujeme, že je Martínek už 26 let s námi! Ládujeme se dortem a buchty od pana kuchaře!
16:00 – 17:30 pro dospělé
-„Putování do Santiaga de Compostela a na konec světa“
     - vyprávění o poutích s MUDr. Z. Susou
- všichni jsou zvání do letní jídelny na promítání a povídání s panem Susou. Je to krásné, poučné, lákavé a v krbu praská oheň a my putujeme s poutníkem také!

16:00 – 17:30 pro děti
a,„Deskové hry pro malé i velké hráče“ – představení her+hry
b, Pečení velikonočních perníčků
- děti dostávají přidělené těsto a vykrajují velikonoční i jiné motivy a hrají hry a malují a zpívají … a je všem dobře

18:00 večeře
- a zase maso!
19:00 Biblické loutkové divadlo + zpívání
-    pokračujeme v loutkovém divadle a příběhu se Samuelem,
děti asistují, vedou loutky, my s napětím čekáme, jak vše dopadne – uslyší Samuel hlas Pána Boha? „Samuli!Samueli!Samueli!“

20:00 – 20:30
„Možná přijde i KOUZELNÍK“ - večerní kouzlení pro děti

21:00 „Putování do Itálie za svatým Františkem s Assisi“ ,
       MUDr. Z. Susa
- pan Susa umí snad všechno – nepřipravil si jen skvělý program pro rodiče, on to umí i s dětmi! Ano, je z něho najednou opravdový kouzelník, který kouzlí a hraje a učí nás zpívat eskymáckou písničku : /:Hate-kate-půma:/ dé-misa-hé-misa-kola-misa-de- HU! A refrém: Hexa-kolamisa-deóóó!!!

Neděle:
8:00 snídaně

- některým se z teploučké postele nechce, ale snídaně přiláká nakonec všechny
9:00 RODINNÉ BOHOSLUŽBY (Běleč)
- Eva Kejřová dokončuje příběh Samuele, čteme z Bible, modlíme se a provází nás píseň – kánon: Veď mě dál, Pane do svého království, veď mě dál Pane i s mojí hloupostí, veď mě dál Pane, navzdory nástrahám, ó, veď mě dál! Já málo síly k cestě mám, sám spoustu škody nadělám, smím víru mít, že dojdu tam, kam mne vede můj Pán. Veď mne dál, veď mne dál, veď me dál, ó, veď mne dál!“
10:00 – 11:00 pro rodiče i děti
KNIHOVNA – doporučené knihy + O jednom  nakladatelství s jeho nakladatelem
- tak pan Susa má i svého „velkého „ koníčka – nakladatelství. Čte nám ukázky z knih, vypráví, jak vše začalo … a i my máme na ukázku plno knih, které čteme a o kterých ostatním povídáme … a povídalo by se dál, ale oběd je už na stole!

11:00-12:00 pro rodiče i děti
Tvořivá dílna
a, velikonoční zdobení vajíček – Madeira
b,  zdobení perníčků a jiné velikonoční tvoření …
- děti poslouchají vyprávění o knížkách, ale také už začínají zdobit upečení perníčky. A zase naše skvělá Markéta a Andrea asistují a organizují a mají vše perfektně připravené (sáčky, barevnou polevu .. no prostě vše)!

12:00 oběd
- řízeček už na nás čeká a my si zase pochutnáváme!
13:30 Výroční shromáždění MIRABILIS, o.s.
  zváni jsou všichni členi i nečleni Mirabilis
- někteří již odjíždějí, čeká je dlouhá cesta ( a litují, že neohou schůzovat – viď VOJTO!), my ještě krátce schůzujeme – je potřeba si říci co bylo a naplánovat co bude. Máme radost, že se dílo daří, ale je potřeba dál s chutí a elánem plánovat a pracovat dál. Čeká nás kontrola MV, trochu se bojíme, vše chystáme a plánujeme. Myslete na nás, ať to dobře dopadne!  

16:00 odjezd domů     
- vše sbalit, dát do batohů, aut a jede se domů! Bylo nám v Bělči zase fajn a už se těšíme na setkání o prázdninách – nebo až na Semináři!

Fotografile z pobytu můžete nalézt na našem webu zde.