Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

MIRABILIS,o.s. zve na: SEMINÁŘ pro ASISTENTY K POSTIŽENÝM DĚTEM 17.10. – 19.10. 2014 do Tábora JAK v Běleči n.O.

Program Semináře:

Pátek:
18:30  večeře
19:30  biblické zamyšlení, seznam. hry, zpívání
20:00  Asistenční péče během roku ( Předávání zkušeností asistentů z asistenčních rodin, rodinných rekreací + fotodokumentace)
21:00  Literární čajovna + terapeutické činnosti

Sobota:
8:30  snídaně
9:00  biblické zamyšlení a zpívání
10:00 První pomoc - profesionálové z HK (Základy první pomoci, umělé dýchání, první pomoc u epileptického záchvatu, …)
12:00  oběd
13:00 – 15:30 Keramická dílna pro nevidomé (Jaké je to oslepnout a žít se slepotou?  Mohou i tito lidé pracovat s keramickou hlínou? Co již dokázali a ještě dokáží?Teorie i praxe – práce s hlínou a klapkami na očích …) lektorka: Alice Horná
16:00 – 18:00  Komunikace: asistent a rodič klienta (Jak probíhá komunikace s rodiči? Na co všechno se ptát a na co ne? …)
18:30  večeře
19:00  večerní zamyšlení+zpívání
19:30 – 20:30 ASISTENCE v rodinách – kodex asistenta
21:00  Film s asistenční tématikou (3 výběry, možnost hlasování)

Neděle:
8:30    snídaně
9:00    bohoslužby v Bělči v TJAK
10:00 – 12:00  Integrace dětí s TP do běžných škol
(Jak probíhá integrace dětí s tělesným postižením do škol?
 Do jakých škol a proč?…)          lektorka: Mgr. Markéta Vlčková
12:00 oběd
13:00 –14:30  HERNÍČEK – hry pro asistenty a „jejich děti“ – nápady, ukázky, předávání zkušeností

Změna programu vyhrazena!

SEMINÁŘ JE určen pro asistenty, kteří:

již vykonávají asistenční službu v rodině nebo ji chtějí vykonávat
se chtějí a potřebují VZDĚLÁVAT předávat ZKUŠENOSTI z asistencí v rodinách i na rodinných rekreacích
chtějí po absolvovaní Semináře zapsat přednášky do INDEXU (výkaz celoživotního vzdělávání asistentů)

PRAVIDLA na SEMINÁŘI:

1) asistent dodržuje rozpis přednášek a aktivně se jich účastní
2) asistent se přijel na Seminář VZDĚLÁVAT, ne rekreovat.
3) pokud vznikne problém, asistent si bude hradit všechny vzniklé náklady sám.(Ubytování, stravné, cestovné).

Důležité:

Asistenti, prosím, připravte si k tématu: „ASISTENCE V RODINÁCH“, krátké zprávy (+ foto, k dispozici bude i dataprojektor) o „svých“dětech a rodinách, asistenci na RRP a TAP
Na semináři bude opět možnost prohlédnout si ev. i za sníženou cenu koupit knihy z nakl. Portál. Pokud máte o nějaký titul zájem, napište mi prosím její název. Knihy jsou prodávány v Bělči se slevou 25% z původní ceny.Katalog najdete zde www.portal.cz
Svoje požadavky pište prosím na adresu marketa.vlckova@mirabilis.cz  do 4.10.2014.
Příspěvek na ubytování je 250,- Kč. Ostatní náklady (plná penze, jízdné - po předložení jízdenky!) hradí Mirabilis na konci Semináře.
Celoroční asistenti dostanou proplacené jízdné (po předložení jízdenek) a kapesné (po předložení tabulky asistencí v roce 2014) na svůj účet během listopadu, vše ale prosím přivezte na Seminář, tabulky posílejte i mejlem.

DOPRAVA do Bělče:

Z H. Králové odjíždějí autobusy z Terminálu (cca 200 m od nádraží ČD). Nově – až do Bělče (II. pásmo) jede také MHD č. 17. Můžete také jít
z Třebechovic pěšky po červené turistické značce, která vás dovede do Tábora v Bělči (cca 5 km).

S SEBOU:

INDEX (kdo nemá, dostane ho), přezůvky, fotky z celoroční asistence i z léta, hudební nástroj. Příspěvek na ubytování je 250,- Kč. Ostatní náklady (plná penze, jízdné - po předložení jízdenky!) hradí Mirabilis na konci Semináře.

Občanské sdružení MIRABILIS zprostředkovává asistenci v rodinách s postiženými dětmi i během roku - víkend, dny volna,..V současné době asistenti jezdí do 12 rodin (3 – 6x ročně). Rodiče jim svěří dítě na určitou dobu, aby si odpočinuli nebo zařídili, co potřebují. Rodina poskytuje asistentovi ubytování a stravu.
Potřebných rodin přibývá, a tak chceme oslovit další asistenty. Doufáme, že i v příštím roce bude MIRABILIS schopno uhradit jízdné, náklady na Semináře a kapesné. Máte-li o službu v rodinách zájem, je potřebné, abyste se zúčastnili Semináře v Bělči, kde budete podrobněji seznámeni  s dětmi (rodinami) a s průběhem asistence.

Jana Matušková