Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Výroční zpráva za rok 2018

Jsme spolek křesťanský a dobrovolnický, založený
jako občanské sdružení v roce 1997.
V roce 2016 došlo ke změně právní formy na SPOLEK. Spolek Mirabilis řídí tříčlenný výbor a tříčlenná kontrolní komise. Nejvyšším orgánem je členská schůze, svolávaná jednou za rok.
Naším cílem je vyhledávat asistenty, zajišťovat jejich služby potřebným dětem a mladým lidem, vyhledávat finanční zdroje, přispívat k úhradě nákladů vznikajících při asistenční službě a všestranně asistenty připravovat a vzdělávat v oblasti pedagogické, zdravotnické, psychologické i duchovenské.
Nemáme placený aparát, organizační a řídící činnost zajišťují ve svém volném čase členové sdružení, zejména výbor spolku.

Výbor spolku:
J. Matušková, J. Černý, M. Cahlík

Kontrolní komise:
K. Potůčková, K. Krylová, F. Doležal

K 31.12. 2018 měl spolek 41 členů.

Výroční zpráva je ke stažení zde ve formátu pdf.