Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015
Jsme sdružení občanské, křesťanské a dobrovolnické, založené v roce 1997.
Naším cílem je vyhledávat asistenty, zajišťovat jejich služby potřebným dětem a mladým lidem, vyhledávat finanční zdroje, přispívat k úhradě nákladů vznikajících při asistenční službě a všestranně asistenty připravovat a vzdělávat v oblasti pedagogické, zdravotnické, psychologické i duchovenské.
Nemáme placený aparát, organizační a řídící činnost zajišťují ve svém volném čase členové sdružení, zejména předsednictvo.

Předsednictvo pracovalo v roce 2015 v tomto složení:
J. Matušková – předsedkyně,
M. Vlčková - místopředsedkyně,
M. Cahlík, J. Černý, K. Krylová
Náhradníci: H. Stejskalová, F. Doležal
Revizoři: J. Sypták, K. Doležalová
K 31.12. 2015 mělo sdružení 106 členů.

Výroční zprávu si můžete stáhnout zde:
Výroční zpráva za rok 2015
Jedná se o formát .pdf.