Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Výroční shromáždění - pozvánka - 17.4.2016

Pozvánka na VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ MIRABILIS, o.s.

Předsednictvo MIRABILIS, o.s.
zve všechny členy na Výroční shromáždění, které se bude konat

v neděli 17.dubna 2016 od 10:00 hodin
v Táboře J.A.Komenského
v Bělči nad Orlicí

s tímto programem:
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele
2. Zpráva o činnosti v roce 2015, diskuse o zprávě
3. Zpráva o hospodaření v roce 2015, diskuse o zprávě
4. Zpráva revizorů
5. Schválení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření v roce 2015
6. Návrh nových stanov – spolku Mirabilis
7. Volba výboru (3 členi) a kontrolní komise (3 členi)
8. Návrh činnosti a rozpočtu spolku na rok 2016,
strategie, projednání a schválení těchto návrhů
9. Různé (aktuální informace)
Zakončení (do 12:00 hodin)


Těším se na setkání s vámi i na vaši aktivní účast na tomto shromáždění, které je nejvyšším orgánem sdružení.
Hosté, zajímající se o činnost sdružení, jsou vítáni.

Jménem předsednictva
Jana Matušková, předsedkyně