Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Příručka první pomoci

Příručka první pomoci
aneb první pomoc na letních dětských táborech od A do Z od MUDr. Evy Kejřové

HLAVNÍ ZÁSADA: Je-li nablízku lékař nebo jiný zdravotník, nikdy se nepokoušej řešit sám komplikovanější problémy svých svěřenců. Je lepší se stokrát zeptat zbytečně, než něco prošvihnout.
Měl bys předem zjistit, zda tvůj svěřenec nemá nějaké zdravotní obtíže, abys tím nebyl později zaskočen. Je dobré si otestovat, zda má tendenci své potíže skrývat, či naopak je zbytečně prožívat.
I zde platí, že nejlepší je prevence. I zdravotní obtíže se leckdy dají předvídat - zejména úrazy, a pokud myslíme trochu "dopředu", často se jim dá zabránit.
Pokud je poranění takového rozsahu, že lze předpokládat operaci, nedáváme nic jíst a pít!

Alergie
Řada dětí má alergii na pyly, prachy, peří, některé rostliny, potraviny, na včelí či vosí žihadlo, případně na léky. Alergie se může nově vyvinout! Může se projevit jako vyrážka, svědící kopřivka, vodnatá rýma, ale i pocit dušnosti až alergický záchvat, někdy otok v obličeji s dušením. Těžší projevy by měl vždy ošetřit lékař. Jinak možno použít Dithiaden tablety, u dětí 7-14 let 0,5-1 tabletu 2-3x denně.
Po tabletách se může dostavit ospalost, nesmí se pak řídit auto.
1 tabletu Dithiadenu lze použít i jako první pomoc při těžší alergii, nutno lékaře upozornit, že byla tableta podána.
Pozor: při vytahování včelího žihadla použít raději pinzetu - nesmíme stlačit váček s jedem, který je na konci, protože bychom jej vpravili do rány.
Po bodnutí sršněm neztrácíme čas a tryskem do nemocnice, pokud máme Dithiaden, podáme jej. U včel a vos, pokud není alergie, stačí místo dezinfikovat a chladit. Můžeme použít i vychlazenou emulzi Polysanu.

Asthma
Asthmatický záchvat je způsoben křečí průdušek, takže postižený obtížně vydechuje. Potíže bývají často v souvislosti s alergií, takže může trochu pomoci i Dithiaden, ale záchvat se léčí spíše Syntophyllinem nebo sprejem, který mívá asthmatik u sebe. Když nemáme žádné léky, snažíme se jej uklidnit, napít trochu vlažné tekutiny, ve většině případů záchvat sám ustoupí. Jestliže se potíže nelepší, raději k lékaři.
Potíže při nadechování bývají spíše způsobeny otokem hrtanu, mohou být alergické, ale i při infekci, jako je rýma, zánět nosohltanu apod. Zejména u menších dětí mohou být nebezpečné, první pomoc je chladný vlhký vzduch a k lékaři, někdy je to i život ohrožující stav.
Záchvaty dušnosti však bývají i hysterické, často se to těžko rozeznává.

Bolesti (hlavy, zubů apod.)
Lze použít Paralen 1/2 tbl u mladších a drobnějších dětí, 1 tbl u velkých dětí, jiné léky nejsou vhodné. Pozor: bolest není choroba, ale příznak! Měli bychom vědět, proč to bolí, než podáme lék. Nepolevující bolest hlavy může znamenat i onemocnění mozku, pozor též na bolesti břicha náhle vzniklé (slepé střevo, nebo jiné tzv. náhlé příhody břišní, které vyžadují operační řešení).
Bolest v krku - při nachlazení:
Tekutiny, vitaminy, kloktat Stopangin 2-3x denně1 lžící neředěného roztoku alespoň 30 sekund.

Bezvědomí


Nutno zjistit, zda nemocný dýchá a tluče mu srdce. Pokud ne, ověřit si, zda jsou dýchací cesty průchodné a zahájit dýchání z úst do úst a masáž srdce (pokud to umíme). Ihned nutno stavět tepenné krvácení, ošetření zlomenin a jiných ran stačí až před transportem. Pokud dýchá a má hmatný tep, položíme do stabilizované polohy na boku: a podle okolností buď transportujeme nebo čekáme na příjezd sanity. Poloha na boku nedovolí tzv. "zapadnutí" kořene jazyka do dýchacích cest a tím zabrání dušení nebo případně vdechnutí zvratků.
Pokud nelze poloha na boku, musíme hlavu zaklonit:
Neprovádíme, když je podezření na zlomeninu páteře.
Zraněné v bezvědomí nebo v těžkém stavu není vždy bezpečné vozit osobním autem, ale rozhoduje rychlost, s jakou se jim dostane lékařské péče.
Pozor: Pokud je podezření na poranění páteře, je lepší s nemocným nehýbat vůbec a pokud je to nutné, přesouvat ho opatrně na tvrdé podložce.
Při bezvědomí po úrazu el. proudem zajistit vypojení z el. obvodu dřív, než se nemocného dotkneme. K odsunutí např. končetiny od zdroje el. proudu nutno použít nevodivý materiál - suchý klacek apod.


Cizí tělísko v oku
Vždy dobře uvážit, zda se jedná o "drobnost", kterou zvládneme sami, nebo zda bude lepší vyhledat lékaře. Vypláchnutí oka Ophtalem neuděláme chybu, s výjimkou otevřeného poranění oka (zde jen opatrně sterilně zakrýt obvazem a co nejrychleji do nemocnice, pokud z oka vyčnívá nějaký zabodnutý předmět, nevytahujeme jej!).
Při poranění oka nutno zakrýt i oko zdravé, jen tak docílíme skutečného znehybnění poraněného oka.
Když cizí těleso nevyplave v kapkách, sami jej raději nevyndaváme, pokud však není možnost jet k lékaři ihned, možno použít mast do oka Ophtalmo-Azulen - skutečně jen jedná-li se o prach nebo drobné smítko a k lékaři jet druhý den. Mast by měla zabránit poškrábání rohovky. Pokud ale nemáme vhodnou mast, nedáváme raději nic.
Když se na poškrábanou rohovku dostane infekce, může vzniknout nebezpečný zánět, proto pozor na špinavé ruce "ošetřovatelů". V případě, že se do oka dostane vápno nebo nějaká jiná látka, která leptá, je nutno ihned vypláchnout velkým množstvím vody - třeba z rybníka - rozhoduje rychlost zásahu. Pak vždy transportujeme nemocného na oční oddělení!

Cizí tělesa v tělesných otvorech
Neodstraňujeme nikdy násilím. Z nosu to jde někdy kýchnutím, vdechnuté předměty lze někdy odstranit úderem mezi lopatky. Z ucha, úst či nosu odstraňovat jen to, co jde snadno a co je snadno uchopitelné. Pokud je těleso větší, nebo nejde snadno vyndat, raději dojet do nemocnice. V případě krvácení krýt sterilním obvazem.

Cukrovka (DIABETES MELLITUS)
U dětí se takřka výhradně jedná o tzv. juvenilní typ cukrovky, která se musí léčit insulinem. Nemocné dítě musí dodržovat velmi pravidelný režim co do příjmu potravy, aplikace insulinu a tělesné zátěže, protože přirozená regulace v organismu nefunguje. Když se dítě přejídá, nedodržuje dietu, může dostat tzv. hyperglykemické koma, ale to se rozvine zpravidla až po několika dnech špatné životosprávy, dítě zhluboka dýchá, má pořád žízeň, honě močí, může být obluzené, mohou být i vážnější poruchy vědomí. Takový stav se řeší jedině v nemocnici.
Daleko častější je opačný stav, hypoglykemie - tj. nízká hladina cukru v krvi, když se dítě málo nají, hodně se pohybuje a přitom má v sobě svou normální dávku insulinu. Projevuje se to zpravidla neklidem, ospalostí, studeným potem, může být i agresivní ev. dostat křeče podobné epilepsii, nakonec je bezvědomí. První pomoc je podání cukru nebo sladkého nápoje, či jiné potraviny. Pozor na vdechnutí potravy, pokud je již porucha vědomí.
Když jsme na pochybách, zda má málo nebo hodně cukru, není chyba cukr podat, protože pokud je to "hypo", stav se upraví a pokud je to hyperglykemie, ta trocha cukru už moc škody nenadělá. Na výlety s diabetiky bychom bez jídla nebo cukru neměli chodit.

Ekzém
Zpravidla v souvislosti s alergií. Může se zhoršit na slunci i koupáním, nedostatečnou i nadměrnou hygienou. Pokud se vyrážka horší, nedovolíme koupání a většinou i slunění (pokud vyloženě nepomáhá).

Epileptický záchvat
Epilepsie má mnoho různých forem. Tzv. malé záchvaty jsou krátkodobé, nemocný při nich zůstává při vědomí, mohou být i několikavteřinové "výpadky" i s pády (Pozor při koupání, lezení ve výškách apod. Epileptik nesmí skákat do vody).
Velký záchvat tzv. grand mal je záchvat se ztrátou vědomí, nejprve "napnutí" celého těla, pak mohutné záškuby trupu a končetin, záchvat trvá zpravidla několik minut. Může dojít k pomočení i k odchodu stolice.
Nutná prevence - záchvat může vyvolat nepravidelný spánek během dne, konzum alkoholu, nadměrný konzum tekutin vůbec, namáhavá fyzická práce (duševní práce naopak prospívá, nikoli však duševní vypětí), pobyt v horku, hluku, blikavé světlo, někdy i sledování televize. U některých i kořeněné jídlo apod. Před záchvatem někdy bývá zvláštní pocit nebo předzvěst záchvatu tzv. aura.
Při záchvatu se snažíme zabránit úrazu, zabránit vdechnutí zvratků či zapadnutí jazyka - překulit nemocného na bok. Smotaný kapesník lze vsunout mezi zuby, není podmínkou, nedáváme mezi zuby nic, čím by se epileptik mohl poranit nebo to vdechnout.
Hned po záchvatu je největší riziko, že se dostaví další.
Nemocný po záchvatu nesmí zůstat bez dohledu.

Podává se Diazepam do žíly, případně i do konečníku speciálním aplikátorem.
Při záchvatu bývá zpravidla krátká pauza v dýchání, někdy může přejít až v zástavu dýchání, pak je nutno zahájit dýchání umělé.
Po záchvatu se může dostavit mrákotný stav (nemocný je jakoby při vědomí, ale neví co dělá, může být nebezpečný sobě i okolí).

Horečka
Je o také jen příznak! Je dobré vědět, proč má asi nemocný horečku.
Do 37,5 st(?) je možno vyčkat dalšího vývoje, při vyšší teplotě Paralen 0,5-1 tableta nebo 0,5-1 čípek 1-3x denně(platí pro děti od 6ti let).
Pokud je horečka spojená se zažívacími potížemi nebo zvracením, čípek je rozhodně vhodnější. U dětí se Acylpyrin na horečku nedoporučuje.

Kašel
Dostatek teplých či alespoň vlažných tekutin, Stoptussin kapky, které jednak tlumí kašel, ale i usnadňují odkašlávání. Podávají se podle váhy takto:
12-20 kg 3x denně 14 kapek
20-30 kg 3-4x denně 14 kapek
30-40 kg 3-4x denně 16 kapek
40-50 kg 3x denně 25 kapek
těžší 30 kapek

Krvácení
Drobné řezné ranky nechat chvíli krvácet, pak ošetřit peroxidem nebo Jodisolem, buď nechat zaschnout nebo nasucho převázat. Drobné zhmožděné rány - studený ev. i tlakový obvaz, aby krevní výron nebyl velký.
Krvácení z ucha - sterilně krýt, položit na postižené ucho a do nemocnice.
Krvácení z úst - předklonit hlavu, studený obklad na zátylek.
Krvácení z nosu - totéž.

Hlubší rány nevyplachovat ani vodou ani desinfekčním roztokem, otřít okraje a nasucho sterilně obvázat. Při větším krvácení tlakový obvaz, rychle k lékaři.
Tepenné krvácení - jasná pulzující krev - stlačit tlakové body
a - tlaková vrstva
b - krytí rány
c - rána
d - paže

pokud to nejde, tak stlačit přímo krvácející místo, lépe přes sterilní nebo jiný obvaz, ale zraněný je více ohrožen vykrvácením než infekcí. Je možné také končetinu zaškrtit nad krvácejícím místem.


Vnitřní krvácení - okamžitý přesun v poloze vleže se zvednutými končetinami do nemocnice. (Zajistit přísun krve především do hlavy).

Klíště
Po odstranění (vytočení za použití oleje) desinfikovat Jodisolem, místo vpichu pak sledovat. Začervenání v prvních dnech nemusí nic znamenat. Velké červené kolo, šířící se do stran může být projevem boreliózy, vpich však může být infikován "obyčejnými" bakteriemi, které mohou vyvolat hnisavý zánět. Klíšťata mohou přenášet i encefalitidu. Rodiče dítěte by měli být informováni o tom, že dítě mělo na táboře klíště.

Omdlévání
U citlivějších dětí při spatření krve, při bolesti, při delším stání ve vedru - zpravidla stačí uložit do stínu, ev. zdvihnout a podložit dolní končetiny, aby byly výš (tzv. autotransfusní poloha), nechat odpočinout. Kdo na to trpí, měl by se vyhýbat situacím, které to vyvolávají, pozor na případná poranění při pádu.

Poleptání
Alespoň 20 min oplachovat čistou vodou, pak raději k lékaři. Požití leptavé látky - pokud je to kyselina nebo louh, naředit - napít se vody a honem do nemocnice. Pokud si nejsme jisti, nedáváme raději nic.

Pomočování
Některé děti na to trpí i ve starším školním věku, ale může se to stát i ostatním, např. po namáhavějším výletu, když pak tvrdě spí, při začátku infekčního onemocnění, po větším psychickém vypětí.
Nikdy takto "postižené" děti nezesměšňujeme, ostatní děti informujeme jen tehdy, jsou-li svědky nehody a pak je třeba jim to vysvětlit, aby se neposmívaly. Je dobré se šetrně vyptat, zda je pomočování výjimečné nebo častější a pak dítěti nabídnout, že je v noci probudíme a odvedeme na WC nebo omezíme konzumaci tekutin odpoledne a hlavně večer. Igelit na slamníku také udělá dobrou službu, ale nesmí být chápán jako pokoření.

Popálení
Chladit 15-30 min studenou vodou, vzduchem nebo ledem, rozsah poškození se tak velmi sníží. Nutno začít chladit ihned, třeba i přes oděv. Pokud je popálenina rozsáhlá nebo hrozí infekce, je lepší chladit místo např. přes igelitový sáček (s kostkami ledu např.). Poté krýt obvazem bez mastí a zásypu.

U větších popálenin sterilní obvaz a honem do nemocnice. Čerstvé popáleniny nezasypávat, nedávat masti!

Popáleniny při opalování: je důležité jim předcházet. Děti, které se ještě letos neopalovaly a zvláště pokud mají světlou pleť, nenechávat na slunci první den déle než 10-15 min, s ochrannými krémy mohou déle, pak musí do stínu nebo si vzít tričko. Když už k popálení dojde, chladit, a zde může pomoci, když na spálenou pokožku vymačkáme olej, který je v tobolce vitaminu E a jemně rozetřeme.

Poranění končetin

Oděrky a škrábance - očistit, desinfikovat, pokud je třeba obvaz, pak obvykle bez mastí a zásypů (ty použijeme až v případě, že se rána špatně hojí). Řezné a tržné rány - očistit, převázat sterilním obvazem a odvézt na chirurgii.
Vymknuté klouby nikdy nenapravujeme, jen fixujeme, aby se postižené místo nehýbalo a jedeme na chirurgii. U zlomenin totéž - fixujeme mezi dva klouby, aby nedošlo k posunu úlomků kostí, nerovnáme, nenapravujeme, dlahu obložíme měkkým materiálem, aby to netlačilo. Pokud nemáme dlahu, použijeme násadu od smetáku, rovný klacek, závěs na šátku apod. Otevřené zlomeniny kryjeme sterilní gázou a pak už fixujeme jako ty předešlé.

Podvrtnuté kotníky, které silně otečou a bolí i druhý den je lépe nechat zrentgenovat, mohou skrývat zlomeninu. V případě amputace části prstu apod. amputovanou část uložíme nejlépe do kostek ledu nebo jiného chladného obalu a bereme s sebou co nejrychleji k lékaři. Mnohdy to lze přišít!

Poranění břicha
Nevytahovat předměty z rány, s ničím nehýbat, jen sterilní obvaz a rychle do nemocnice. Nepodávat nic k jídlu a pití!

Na hrudníku může dojít k pneumotoraxu - zamezit tomu, aby do rány mohl vnikat vzduch.

Požití jedovatých plodů
Vyvolat zvracení, když to nejde, možno vypít vlažnou vodu ev. mírně osolenou a pokoušet se vyvolat zvracení znovu. Tento postup možno opakovat několikrát. Toto je však jen první pomoc, je stejně nutno potom dojet do nemocnice.

Průjem
Především dieta!! Hořký čaj, později možno přidat suché rohlíky, v dalších dnech možno čerstvě vařené suché brambory, rýži, vařenou mrkev apod. Ne cukr a omastek. Možno přidat živočišné uhlí:
Carbo adsorbens - "živočišné" nebo tzv. medicinální uhlí, podává se 2-4 tablety několikrát denně. Nevstřebává se, takže není nutno se bát předávkování.
U každého průjmu je nutno počítat s tím, že může být infekční. Nutno dbát na přísnou hygienu, aby se průjmové onemocnění nerozšířilo!!

Srdeční vady
Děti po úspěšné operaci vady mohou mít zpravidla stejný režim jako děti zdravé, včetně rekreačního sportu, ale velké přetěžování není vhodné. U většiny z nich by však každé horečnaté onemocnění mělo být léčeno antibiotiky. Děti neoperované nebo jen s částečně upravenou vadou musí omezovat fyzickou námahu a o tom, co dítě může nebo nemůže, musí informovat rodiče nebo ošetřující lékař.

Tonutí
Vyčistit rychle ústa a dýchací cesty od bahna a kamenů apod. a zahájit dýchání z úst do úst. Vyléváním vody z plic se nezdržujeme.
Současně voláme rychlou sanitku.

Úpal a úžeh
Uložit do chladného vzdušného prostředí, studené obklady na čelo, studený čaj nebo vodu po malých doušcích, pokud nedojde k rychlé úpravě stavu, raději vyhledáme lékaře.

Uštknutí hadem
Zaškrtit nad místem uštknutí, ranku nechat krvácet, eventuelně podporovat krvácení tlakem prstů nad ranou. Co nejrychleji do nemocnice, postižený by se měl co nejméně hýbat, přesun vleže nebo v polosedě.
Při uštknutí do krku nebo hlavy hrozí nebezpečí, proto v lese v trávě si raději nelehat, a když už, tak vyplašit dříve všechnu zvěř.
Zmije je plachá, útočí jen když se cítí ohrožena.