Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Výroční zpráva za rok 2010

Jsme sdružení občanské, křesťanské a dobrovolnické, založené v roce 1997. Naším cílem je vyhledávat asistenty, zajišťovat jejich služby potřebným dětem a mladým lidem, vyhledávat finanční zdroje, přispívat k úhradě nákladů vznikajících při asistenční službě a všestranně asistenty připravovat a vzdělávat v oblasti pedagogické, zdravotnické, psychologické i duchovenské.
Nemáme placený aparát, organizační a řídící činnost zajišťují ve svém volném čase členové sdružení.

Předsednictvo pracovalo v roce 2010 tomto složení:
J. Matušková – předsedkyně, J. Černý - místopředseda, M. Cahlík, M. Doležalová K. Krylová, M. Litomiský, M. Vlčková     
Náhradníci: H. Stejskalová, K. Vlčková
Revizoři: L. Neuschlová, J. Kameník

Hlavní projekty v roce 2010
Asistenční služba u děti s postižením - Projekt je financován Nadací rozvoje občanské společnosti ze sbírkového projektu Pomozte dětem!
Prodej odborné literatury asistentům - ve spolupráci s nakladatelstvím Portál
Seminář pro asistenty.

Výroční zprávu si můžete stáhnout zde:
Výroční zpráva za rok 2010
Jedná se o formát .pdf.