Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Jak probíhá asistence u Daníka v Lentilce?

Předání dítěte a nástup Lentilky –

cca v 7.45 hod. si přebírám Dana od maminky v Lentilce. Po příchodu do třídy se Daneček učí pozdrav ahoj, který dříve zvládal gestem máváním ruky, ale už dokáže říci ahoj i dobré ráno. Po pozdravení si Dan hraje s dětmi, aby se začlenil, jinak si hrajeme spolu. Po volné zábavě je ranní kroužek, kde se děti přivítají společně, poznávají různá témata např., co roste na poli, na zahradě, v lese atd. Je zde i zpěv, tanec, říkanky, dechová cvičení. Po kroužku je svačina, při které Dana posadím do židle a dám mu bryndák. Dan jí sám, pokud mu to nejde, pomůžu mu. Daneček pil z hrníčku s pítkem, nyní pije z hrníčku s jedním ouškem.

Doba mezi terapiemi -

Dan tráví dobu mezi terapiemi se svou asistentkou – hrajeme si spolu a Dan plní různé úkoly, které vyplývají z individuálního plánu rozvoje dítěte. Malování - správný úchop tužky, štětce, práce s fazolkami a korálky, skládání skládaček, poznávání a pojmenovávání barev, práce s pískovničkou, trhání papíru, lezení přes překážky atd.

Pomocná chůze a plazení -

Daneček se pohyboval plazením, nyní již leze (i přes překážky) a pokud se soustředí na chůzi, jde se mnou za jednu ruku. Bez opory nechodí, je třeba ho podporovat za trup, popř. za použití chodítka.

Osobní hygiena -

během dne se věnuji s Danem jeho osobní hygieně - mytí rukou, Dan si sám zapne vodu, umyje ruce, zavře vodu, ale zatím si ruce sám neutře. Na nočník si zatím neřekne, proto se ho ptám a dávám na nočník, Daník ohlásí, že je hotovo.

Vycházka -

před obědem doprovázím Dana na vycházku - v kočárku. Musí být připoután. Pozornost věnuji vhodnému oblečení Danečka vzhledem k počasí a teplotě.
Spánek - po obědě se Dan ukládá ke spánku. Sám se svleče i oblékne, pokud mu to nejde, pomůžu mu.

Předání rodičům -

po vyspání se Dan převleče a rozloučí se s dětmi. Přeberu pro něj svačinu, obléknu ho a odjíždíme před Lentilku, kde ho předávám rodičům.

Hana S., říjen 2012