Mirabilis, spolek podporuje asistenční služby, byl založen v roce 1997.
Zaujala nás naše činnost? Chcete nás podpořit? Více informací, jak nás můžete podpořit nelezenete zde.

Rozhovor s asistentkou Renatou o asistenci o Davida

Jak jste se k Davídkovi dostala? Kde jste se dověděla, že rodina potřebuje asistenta k Davidovi na dobu plánované dovolené?
S Davidovými rodiči a Davidem se známe již dlouho a velmi si rozumíme. Jelikož jsem zdravotní sestra, oslovila mě Jitka – maminka Davida (po odmítnutí lidmi, kteří se o Davídka již dříve občas starali), zda bych asistenci u něj nepřijala.

Bylo těžké rozhodnutí „kývnout“ na 10-denní asistenci u Davida?
Nebylo, neboť s Davidem jsem vždy na návštěvě u Chalupů ráda komunikovala v rámci možností a on na mě reagoval s přijetím.

Můžete krátce popsat průběh asistence? Nevyskytly se nějaké problémy nebo komplikace?
Po celou dobu jsem měla na starost Davídka s celkovou péčí. Neboť Davidův stav by se dal popsat laickými slovy: „On prostě jen je“, proto je nutné převzít veškerou péči za něj. Hygiena, výměna plen, zajištění a podání stravy, podávání léků, polohování, rehabilitace, ochrana před poraněním (David je schopen se otáčet ze zad na břicho a obráceně). Podpora ve změně polohy-prevence zánětu plic, 1x denně posazování do vozíku cca na 1-2hod, dle stavu.
Podpora rozvoje smyslů skrze různobarevné obrazy, předměty, hračky, plyšová zvířata, hudbu basální stimulaci, vyprávění, kontakt.
Poslední den mé asistence David dostal rýmu.

Jak byste těch 10 dnů u Davida hodnotila z osobního pohledu?
Osobně si vždy uvědomím, kolik toho vlastně zdravý člověk má a může. Přesto že je Davídek v tomto stavu, dokáže vyjadřovat i city jako lásku, přijetí, radost a to člověka velmi naplňuje. Práce u Davida je vzhledem k jeho věku velmi fyzicky namáhavá.

Děkuji za rozhovor.
Ptal se J. Matuška