Seminář pro asistenty 2010

Tak jako každý rok i letos jeden podzimní víkend patřil školení asistentů v Bělči a také setkání asistentů a kamarádů a několika rodin s dětmi s postižením. Zase jsem se nemohla dočkat. Asi to bylo tím, že jsem měla lehké abstinenční příznaky. Kvůli nemoci jsem v létě nebyla na táboře a loňské školení mi také nevyšlo, ale už si ani nepamatuji, z jakého to bylo důvodu. Na seminář jsem chtěla přijet co nejdříve, ale úspěšně mi v tom bránily občanské povinnosti – komunální volby.

Víkendové setkání rodin a asistentů v TJAK v Bělči n/Orlicí 16. - 18.4. 2010

Každoročně na jaře je jeden víkend věnován setkání rodin s postiženými dětmi a asistentů. O víkendu je pro rodiče připraven bohatý program přednášek.

Rybička

Letos si rodiče mohli rozšířit své poznatky v oblasti „Sexuální problematika postižených, sexuální vztahy lidí s mentálním postižením“ přednášela paní PhDr. Dana Štěrbová.

Dobrovolníci jako asistenti zdravotně postižených dětí 2010

MirabilisDoba realizace: leden – prosinec 2010
Financování: vlastní - z rozpočtu sdružení  

Projekt je součástí - pokračováním – dlouhodobého záměru Mirabilis v souvislosti s poskytováním asistenční služby u dětí a mládeže s postižením. I v roce 2010 plánujeme zajistit asistenční službu u cca 20 dětí v rodinách i na pobytových akcích, které Mirabilis tradičně pořádá. Stejně tak proběhne podzimní víkendový Seminář pro asistenty.  

Pages

Subscribe to Mirabilis, spolek RSS