Seminář pro asistenty k postiženým dětem 17.10. – 19.10. 2014

Komentáře k programu Semináře:

Pátek:

Večeře:

– rýže a maso chutnalo všem, někteří by si dali i přídavek od vegetariánů – rizoto!

Biblické zamyšlení, seznam. hry, zpívání:

- zpívalo se ze Svítáků,
- zamyšleni z knihy : Zastav se na chvíli (Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galatským 5,22-23)
- představení všech a hra na sousedy (Jsi spokojený se svým sousedem?)

Asistenční péče během roku

MIRABILIS,o.s. zve na: SEMINÁŘ pro ASISTENTY K POSTIŽENÝM DĚTEM 17.10. – 19.10. 2014 do Tábora JAK v Běleči n.O.

Program Semináře:

Pátek:
18:30  večeře
19:30  biblické zamyšlení, seznam. hry, zpívání
20:00  Asistenční péče během roku ( Předávání zkušeností asistentů z asistenčních rodin, rodinných rekreací + fotodokumentace)
21:00  Literární čajovna + terapeutické činnosti

Seminář pro asistenty k postiženým dětem 19.10. – 21.10. 2012

Tábor JAK Běleč nad Orlicí, Hlavní budova
ROZHOVOR s asistentem: Čím začneme? Jídlem? Copak vám dobrého paní kuchařka uvařila?

Každé jídlo bylo překvapením, jídelníček totiž nebyl vytištěn! V Bělči se ale vaří vždycky dobře. Tak jsme si pochutnávali na kuřátku, zelíčku-knedlíčku-vepříčku, těstovinách i vánočce…


Je to akce církevní, tak asi nechyběly biblické úvahy?

Pages

Subscribe to Mirabilis, spolek RSS