Výsledky výběrového řízení 4. ročníku sbírky „Pomozte dětem!

Vážení členové sdružení a příznivci MIRABILIS,
s radostí vám všem sdělujeme, že naše sdružení i letos obstálo ve výběrovém řízení a ze 4. ročníku sbírky „Pomozte dětem!“, kterou pořádá ‚Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, obdrželo nadační příspěvky na tyto (roční) projekty:

Průběžná zpráva projektu Asistenční péče - 2002

Následující informace vychází z Průběžné zprávy odevzdávané Nadaci rozvoje občanské společnosti - "Pomozte dětem!" k poslednímu dubnu. Nad rámec odevzdané zprávy je informace z asistence na rodinných rekreacích rodin s postiženými dětmi v Táboře J.A.Komenského v Bělči nad Orlicí (rekreace pořádá o letních prázdninách Synodní rada Českobratrské církve evangelické).

Aktivity a činnosti projektu:

V souladu s cíli projektu (zajištění asistenční péče, systematická práce s asistenty) proběhly tyto aktivity:

Únor 2002 - stekání rodin – TJAK Běleč n.O.

V termínu od 22. do 24. února 2002 proběhl v Hlavní budově tábora Jana Amose Komenského v Bělči u Třebechovic víkendový pobyt pro rodiny s postiženými dětmi. Tato akce byla součástí projektu mimoprázdninové víkendové asistenční péče podporovaného ze sbírky Pomozte dětem. Cílem bylo nejenom dopřát rodičům možnost odpočinout si, navzájem si popovídat, utužit přátelství navázaná na letních rehabilitačně-rekreačních pobytech. Hlavním důvodem bylo seznámení se rodin s asistenty, kteří budou pečovat o děti při víkendových pobytech v rodinách.

Pages

Subscribe to Mirabilis, spolek RSS