Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015
Jsme sdružení občanské, křesťanské a dobrovolnické, založené v roce 1997.
Naším cílem je vyhledávat asistenty, zajišťovat jejich služby potřebným dětem a mladým lidem, vyhledávat finanční zdroje, přispívat k úhradě nákladů vznikajících při asistenční službě a všestranně asistenty připravovat a vzdělávat v oblasti pedagogické, zdravotnické, psychologické i duchovenské.
Nemáme placený aparát, organizační a řídící činnost zajišťují ve svém volném čase členové sdružení, zejména předsednictvo.

Výroční zpráva za rok 2014

Jsme sdružení občanské, křesťanské a dobrovolnické, založené v roce 1997.
Naším cílem je vyhledávat asistenty, zajišťovat jejich služby potřebným dětem a mladým lidem, vyhledávat finanční zdroje, přispívat k úhradě nákladů vznikajících při asistenční službě a všestranně asistenty připravovat a vzdělávat v oblasti pedagogické, zdravotnické, psychologické i duchovenské.
Nemáme placený aparát, organizační a řídící činnost zajišťují ve svém volném čase členové sdružení, zejména předsednictvo.
Předsednictvo pracovalo v roce 2014 tomto složení:

Dobrovolníci jako asistenti zdravotně postižených dětí 2015

Dobrovolníci jako asistenti zdravotně postižených dětí
Dotace Ministerstva vnitra ČR
Obsah projektu: Zajištění asistence u zdravotně postižených dětí, pomoc při péči o děti a mládež a rodiny v jejich volném čase. Zkvalitnění a rozšíření činnosti ve prospěch dětí a jejich rodin.
Čerpání dotace: úhrada stravy a ubytování dobrovolníků, mzdové náklady (lektorné a koordinátoři).

Pages

Subscribe to Mirabilis, spolek RSS